Anime Information
Pokemon Best Wishes! Season 2: Iris vs. Ibuki! Dragon Master e no Michi!!

Pokemon Best Wishes! Season 2: Iris vs. Ibuki! Dragon Master e no Michi!!

Iris vs Ibuki! The Road to Become a Dragon Master!! is the second spin off of the Best Wishes series of the Pokémon anime.

HashTags:
Post by: watch-anime.online

Pokemon Best Wishes! Season 2: Iris vs. Ibuki! Dragon Master e no Michi!!

You also may like
Release Recently